विलोम शब्द

शब्द – विलोम

संशय
अच्छा – बुरा
राजा – रंक या रानी या प्रजा
पूर्ण – अपूर्ण
स्त्री – पुरुष
कृतज्ञ – कृतघ्न *असुर
तुच्छ – महान
गुण – अवगुण
हित – अहित
पक्षपात – निष्पक्ष या पारदर्शी
प्रगतिशील – प्रतिगामी

कुछ प्रमुख शब्दों के विलोम शब्द

अंकुश – निरंकुश
अकाल – सुकाल
माता जी
अकलुष कलुष
अग्राह्य -ग्राह्य
अग्रज – अनुज
उत्साह – अनुत्साह
सोत्साह – निरुत्साह
अग्रिम – अन्तिम
अचल – चल
अजल – निर्जल
वृष्टि – अनावृष्टि
अनंत – अंत
अति -अल्प
अथ – इति
अतुकान्त – तुकान्त
अतिवृष्टि – अनावृष्टि
अनाहूत – आहुत
अनुकूल – प्रतिकूल
अनुरक्ति -विरक्ति
अनित्य – नित्य
अनुलोम- – विलोम
अनभिज्ञ- – भिज्ञ
अभिज्ञ – अनभिज्ञ
अमृत, अमि, (अमिय) – विष, जहर
अर्पण – ग्रहण
अपेक्षा – उपेक्षा
अर्वाचीन – प्राचीन
अपकार – उपकार
अवलम्ब – निरालम्ब
अल्प – अधिक
अधम- उत्तम
अवनत उन्नत
अन्तरंग- बहिरंग
अनाथ- सनाथ
अथ – इति
आदर -अनादर
अदेय – देय
अन्तरंग – बहिरंग
अंतर – बाह्य
अंशतः – पूर्णतः
अल्पकालीन – दीर्घकालीन
अल्पज्ञ – बहुज्ञ
अपेक्षित – अनपेक्षित
अधुनातन – पुरातन
अंगीकार, स्वीकार – अस्वीकार
अवनि, पृथ्वी, भू, – अम्बर, आकाश, नभ
अधर्म – सध्दर्म
अदोष – सदोष
अल्पायु – दीर्घायु
अभ्यस्त – अनभ्यस्त
अनुरक्त – विरक्त
अमर – मर्त्य
अतल – वितल
अवर – प्रवर
अमावस्या – प्रूर्णिमा
असली – नकली
अरूचि – सुरूचि
अज्ञ – विज्ञ
अपकार – उपकार
अनागत – आगत
अनिष्ट – इष्ट
अस्त – उदय
अस्ताचल – उदयाचल
अनातुर – आतुर
अनैतिहासिक – ऐतिहासिक
अपचार – उपचार
अवरोह – आरोह
अनुत्तीर्ण – उत्तीर्ण
रात – दिन
अमृत – विष
अथ – इति
अन्धकार – प्रकाश
अल्पायु -दीर्घायु
इच्छा -अनिच्छ।
उत्कर्ष – अपकर्ष
अनुराग -विराग
आदि – अंत
आगामी – गत
उत्थान – पतन
आग्रह – दुराग्रह
एकता – अनेकता
अनुज – अग्रज
आकर्षण – विकर्षण
उद्यमी – आलसी
अधिक – न्यून
आदान – प्रदान
उर्वर – ऊसर
एक – अनेक
आलस्य – स्फूर्ति
अर्थ – अनर्थ
उधार – नगद
उत्कृष्ट – निकृष्ट
उत्तम – अधम
आदर्श – यथार्थ
आय – व्यय
स्वाधीन – पराधीन
आहार – निराहार
दाता – याचक
खेद – प्रसन्नता
गुप्त – प्रकट
प्रत्यक्ष – परोक्ष
घृणा – प्रेम
सजीव – निर्जीव
सुगंध – दुर्गन्ध
मौखिक – लिखित
संक्षेप – विस्तार
घात – प्रतिघात
निंदा – स्तुति
मितव्यय – अपव्यय
सरस – नीरस
सौभाग्य – दुर्भाग्य
मोक्ष – बंध
कृतज्ञ – कृतघ्न
क्रय – विक्रय
दुर्लभ – सुलभ
निरक्षर – साक्षर
नूतन – पुरातन
बंधन – मुक्ति
ठोस – तरल
यश – अपयश
सगुण – निर्गुण
मूक – वाचाल
रुग्ण – स्वस्थ
रक्षक – भक्षक
वरदान – अभिशाप
शुष्क – आर्द्र
हर्ष – शोक
क्षणिक – शाश्वत
विधि – निषेध
विधवा – सधवा
शयन – जागरण
शीत – उष्ण
सक्रिय – निष्क्रय
सफल – असफल
सज्जन – दुर्जन
शुभ – अशुभ
संतोष – असंतोष
समझदार – नासमझ
अल्पभाषी – बहोत बोलने वाला
दुत्कार – स्वागत

Leave a Comment